Trafikverket bygger ny bro vid Olskroken

Trafikverket installerar en gjutningsform för den nya bron vid Olskroksmotet. Foto: Trafikverket

Fredagen den andre december stängs körfält av på E6 fram till och med måndagen den 5 december klockan 05:00. Endast två södergående och ett norrgående körfält förblir öppna för trafik, vilket kommer leda till försämrad framkomlighet och köer.

Avstängningarna kommer endast vara runt vårt arbetsområde vid Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Orsaken är att Trafikverket installerar en gjutform för den nya bro som byggs över motorvägen vid Olskroksmotet. Den nya bron kommer ansluta Västlänken till spåren i Olskroken. Arbetena med den nya bron startade i april när den gamla bron revs. Bron beräknas vara klar sommaren 2023.