Norconsult tar brouppdrag i Vilhelmina

Norconsult projekterar tre broar i Vilhelminas kommun. Foto: Norconsult

Norconsult har vunnit ett stort uppdrag för Trafikverket värt 10 miljoner kronor avseende utbyte av tre broar i Vilhelminas kommun. Uppdraget omfattar bland annat upprättande av förfrågningsunderlag, byggplatsuppföljning och underlag för tillståndsansökan av vattenverksamhet för utförandeentreprenader.

E45 genom Norrbotten är en viktig transportled för inlandets kommuner. Bärighetskraven på vägbroarna vid Strömåker, Vojmån station och Bäsksele håller inte dagens standard för tyngre trafik och är en flaskhals som påverkar trafiken i Norrbottens inland. Trafikverket kommer därför att byta ut de tre broarna över Vojmån så att tyngre trafik kan nyttja E45 och väg 360 som transportled.

– Uppdraget ställer stora krav på samordning, bland annat då området kring Vojmån innehåller riksintresse för rennäring och friluftsliv. Dessutom kommer upprustningsarbetena innebära tillfälliga omledningar av trafiken via anläggande av tillfälliga broar som påverkar fastighetsägarna i närheten, berättar avdelningschef Julia Elhag.

Norconsult vann uppdraget att rusta upp de tre broarna för att möta bärighetskraven som idag inte uppfylls. Medverkande kompetenser är (förutom brokonstruktion) fältgeoteknik, geoteknik, mark, miljö, markförhandling, landskapsarkitektur, väg och mätteknik. Även byggplatsuppföljning ingår i uppdraget.

– Det är ett ”brotungt” projekt där vi samarbetar tvärs över hela affärsenheten från norr till söder. Det är roligt att vi vinner ytterligare ett viktigt brouppdrag i Västernorrland där vi byggt upp en närvaro under ett års tid med jobb i både Dorothea, Fredrika och nu Vilhelmina, säger Julia Elhag.

Projekteringen beräknas vara färdig februari 2024 följt av byggplatsuppföljning under 2024, 2025 och delar av 2026.