Lilla Lidingöbron har nu invigts

Lilla Lidingöbron är en ny bredare bro för bättre framkomlighet, Foto: Peab

Den nya gång- och cykelbanan på Lilla Lidingöbron har nu invigts och på uppdrag av Implenia har Peab Asfalt asfalterat cykelvägen på den 750 meter långa bron med ECO-Asfalt. Trots den korta sträckan har man kunnat minska koldioxidutsläppen med 20 ton tack vare ECO-Asfalt.

– Asfaltbeläggningar ställer höga krav på beständighet. Den ska tåla tung belastning, slitage och väderpåverkan. ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket minskar koldioxidutsläppen rejält, säger Patrik Carlsson, biträdande avdelningschef på Peab Asfalt.

Lilla Lidingöbron är en ny bredare bro för bättre framkomlighet, säkerhet och med dubbla filer ges större möjligheter för tätare turer med Lidingöbanan. Gamla Lidingöbron kommer att finnas kvar och vara i drift tills spårbron på Lilla Lidingöbron är helt klar, 2023.