Trafikverket tar fram nationell transportinfrastrukturplan för 2022-33

Trafikverket tar fram nytt planförslag. Foto: Trafikverket

Riksdagen har fattat beslut om de ekonomiska ramarna för den nationella transportinfrastrukturplaneringen 2022-2033, och regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram en nationell transportinfrastrukturplan. Direktivet anger centrala utgångspunkter för Trafikverkets planrevideringsarbete.

− Vi kommer nu att analysera direktivet, säger Lennart Kalander, avdelningschef Nationell planering.

Riksdagens beslut om regeringens infrastrukturproposition, innebär ökade ekonomiska ramar för kommande planperiod. Trafikverket kan samtidigt konstatera att, i likhet med tidigare planrevideringar, efterfrågan på åtgärder överstiger de ekonomiska ramarna. 

− Men nu ska vi som sagt först analysera direktivet och därefter kommer planrevideringsarbetet att ha sin gång. Då kommer vi att arbeta med prioriteringar, och som alltid kommer det att handla om hårda sådana, säger Lennart Kalander.

Innehållet i Trafikverkets planförslag ska redovisas till regeringen 30 november. Planförslaget går samtidigt ut på extern remiss. Remissynpunkter ska lämnas till regeringen senast 28 februari 2022.

Regeringen beslutar om innehållet i nationell plan, vilket förväntas ske våren 2022.