Ny rapport om krisande svensk flygbransch

Krisen för flygindustrin är allvarlig. Foto: Transportföretagen

I början av 2020 slog pandemin över en natt undan benen för flyget. Nu har Transportföretagen låtit undersöka hur flyget mår ett år efter coronautbrottet. Resultatet är entydigt: passagerarflygets försäljning minskade med nära 70 procent förra året och även 2021 kan bli ett förlorat år om inte resandet tillåts komma igång.

Flygets återhämtning som vi kunde se efter förra sommaren har kommit av sig eftersom världen just nu är mer nedstängd än den varit vid något enskilt tillfälle under pandemin. Februari 2021 var antalet flygpassagerare i Sverige cirka 90 procent lägre jämfört med samma månad före krisen. Om inte flygmarknaden återhämtar sig i närtid krävs träffsäkra kris- och stödåtgärder för att rädda företag och arbetstillfällen. Samtidigt måste åtgärder vidtas för att resandet ska komma igång igen.

Transportföretagens rapport ”Ett år med pandemin – rapport från en krisande svensk flygbransch” bygger på en enkät som genomförts under februari i år och som skickats till Transportföretagens medlemsföretag inom flygbranschen.

  • Sju av tio företag uppger minskad omsättning under 2020 jämfört med 2019 och omkring hälften av företagen miste minst halva sin omsättning. 
  • Sex av tio företag svarar att de har svårt att uppskatta om omsättningen kommer att öka eller minska 2021 pga. coronapandemin.
  • Sju av tio företag minskade antalet anställda 2020 jämfört med 2019.
  • Mer än hälften av företagen utesluter inte personalneddragningar under 2021.
  • Företagen uppger att de viktigaste åtgärderna för att flyget ska kunna återhämta sig i år handlar om att staterna måste tillåta och underlätta ett smittsäkert resande, till exempel genom harmonisering av reserestriktioner och införandet av vaccinationsbevis.

– Trots flera bra insatser har regeringen kontinuerligt underskattat krisen. Flyget är ett ekosystem där alla aktörer måste fungera i luften och på marken. Utan företag som till exempel underhåller flygplan, sköter incheckning och tar hand om passagerarna stannar systemet. Vår rapport visar att företagen tyvärr känner stor osäkerhet inför framtiden och jag är genuint orolig, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen - Flyg.

Rapporten visar tydligt att 2021 står och väger. Nästan sex av tio företag uppger att de har svårt att uppskatta om omsättningen kommer att öka eller minska i år och många företag utesluter inte ytterligare personaluppsägningar. Framtidsutsikterna är fortfarande mycket osäkra och delvis beroende av hur smittspridningen utvecklas och när restriktionerna för vår rörlighet lyfts.