Oro inför hamnarnas återstart

Oro inför höjda avgifter för sjöfarten. Foto: Transportföretagen

Hamnstatistiken för det första kvartalet 2021 visar fortsatt pandemityngda siffror. Samtidigt skapar höjda avgifter oro i branschen inför återstarten.

Hamnstatistiken är en värdefull konjunkturmätare för både hamnbranschen och för sjöfarten men också för näringslivet eftersom sjöfarten är navet i svensk ekonomi. Siffrorna för kvartal ett visar att passagerartrafiken till sjöss inte återhämtat sig, att antalet resenärer minskat med 60 procent i jämförelse med första kvartalet i fjol. 

– Det här är ett betydande avbräck för rederier och hamnar som har passagerartrafik som bas för sin verksamhet, samt förstås ett avbräck för den turistnäring som är beroende av besökare i nästa led, kommenterar Eric Tedesjö, branschchef Sveriges Hamnar.

Även godstrafiken via svenska hamnar backar till följd av pandemin. Här är tappet inte lika stort, i genomsnitt minskade gods över kaj med 3 procent i jämförelse med första kvartalet 2020. Inom godshantering finns dock en viss variation, där vissa varutyper har ökat medan andra har minskat betydligt mer än 3 procent.

Trots att vi snart kan se slutet av pandemin, att de delar av sjöfarten som påverkats kan återstarta finns det stora orosmoln. Det handlar om Sjöfartsverkets avisering om höjda farledsavgifter och höjda lotsavgifter, borttagande av fjärrzonsrabatt och turn-around-anlöp.

– Nu är det helt avgörande att frågan om höjda avgifter för sjöfarten och för hamnarna tas på allvar. Det finns inga marginaler och konkurrensen är stenhård, avslutar Eric Tedesjö.