Mer pengar krävs för vägunderhållet menar Transportföretagen

Transportföretagen välkomnar den extra miljard till vägunderhåll, säger Marcus Dahlsten. Foto: Transportföretagen

När regeringen presenterat sin första budget går det också att se vart pilarna pekar när det gäller transport- och infrastrukturfrågor. Sammantaget kan Transportföretagen konstatera att det finns många goda ansatser men att det också finns områden där regeringen nu har missat en chans att stärka en transportsektor i omställning.

– Transportföretagen välkomnar den extra miljard till vägunderhåll som presenterats men satsningen måste bli permanent och medel till vägunderhåll måste öka. Enligt vår studie av vägarnas skick krävs det två miljarder extra per år för att stoppa fortsatt förfall detta är alltså bara en bit på vägen, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Transportnäringen har länge varit fokuserad på omställningen som just nu pågår, flaskhalsen har legat i statens senfärdighet.

– Ett ökat fokus på elektrifiering och laddinfrastruktur är bra både för vår sektor och för samhället i stort – om staten investerar innebär det också att omställningen kan öka i hastighet, säger Marcus Dahlsten.

Även om systemet ska vara tidsbegränsat är det förvånande att regeringen skrotar klimatbonusen med omedelbar verkan.

– Vi är bekymrade över att regeringen väljer att bibehålla malusen, det slår fortsatt hårt mot exempelvis nyttofordon som lätta lastbilar som inte alls kommit lika långt på sin elektrifieringsresa, säger Marcus Dahlsten.

Mot bakgrund av bland annat den gröna omställningen har transportnäringen ett rekryteringsbehov.

– Vi välkomnar de ökade anslagen till yrkesvux. Vuxenutbildningen är den del av utbildningssystemet som varit eftersatt och behöver växa, avslutar Marcus Dahlsten.