Underhållssatsningen på vägarna måste öka menar Transportföretagen

Transportföretagen efterfrågar långsiktig och finansierad underhållsplan för vägarna. Foto: Transportföretagen

Transportföretagen välkomnar den extra miljarden till vägunderhåll som infrastrukturminister Andreas Carlson och landsbygdsminister Peter Kullgren har presenterat.

– Behovet är stort, och det finns många hål att fylla i. Inte bara bildligt talat, utan faktiskt även bokstavligt talat. Skicket på våra vägar försämras år efter år, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen, i en kommentar och tillägger. 

– Men satsningen måste bli permanent. Vi efterfrågar en långsiktig och finansierad underhållsplan. Medlena till vägunderhåll måste öka, det är klokt att vårda det vi redan har.

– Enligt vår studie av vägarnas skick krävs det två miljarder extra per år för att stoppa fortsatt förfall. Detta är alltså bara en bit på vägen

Transportföretagen välkomnar också satsningen på laddinfrastruktur.

– För den tunga trafikens del måste det kompletteras med ett förstärkt investeringsstöd till tunga lastbilar liknande det i Tyskland. En eldriven lastbil är 3-4 gånger dyrare än en motsvarande med förbränningsmotor. Men vill vi skynda på elektrifieringen av lastbilstransporterna behövs detta. Positivt också med fokus på hamnarnas roll, säger Tina Thorsell.