Transportföretagen välkomnar Elektrifieringskommissionens handlingsplan

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. Foto: Transportföretagen

Transportföretagen välkomnar Elektrifieringskommissionens handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter. Vi vill se satsningar både på eldrivna transportfordon, elektrifiering av de stora vägnäten samt en långsiktig plan för laddinfrastrukturen. Samtidigt är det viktigt att landets vägunderhåll inte glöms bort.

– Elektrifiering kommer spela en stor roll för att klimatmålen ska nås i tid. Vi vill se både satsningar på eldrivna transportfordon, elektrifiering av de stora vägnäten samt en långsiktig plan för laddinfrastrukturen. Det är fullständigt omöjligt att närma oss 70 procentmålet för trafiken om inte en omfattande elektrifiering av transportsektorn sker och det arbetet måste börja redan nu. Elvägar kan definitivt vara ett intressant alternativ för elektrifiering av den tunga trafiken, förutom att eldrivna transporter inte släpper ut avgaser är de också tystare vilket är en stor fördel i stadsnära miljöer, säger Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen.

– Om man vill vara petig så kan vi konstatera att underhållsskulden av det befintliga vägnätet eskalerar, men här finns ingen motsättning, vi måste både kunna göra små förbättringar och satsa på innovation ifall klimatomställningen ska fungera, fortsätter Dahlsten.

– Transportföretagen har länge hävdat att kravet på medfinansiering från näringslivet för att bygga elvägar är en återvändsgränd. Transportföretagen välkomnade att regeringen hösten 2020 pekade ut att Trafikverket ska vara huvudman för utbyggnaden av elvägar. En rapport från EVRY indikerar att elvägen kan bli företagsekonomiskt lönsam vid cirka 30 mil. Det är betydligt billigare att bygga ut ett elvägsnät än att bygga järnväg, ett ytterligare argument varför staten ska ta ansvaret för utbyggnaden, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.