Eskilstuna Energi tar helhetsgrepp om fibernätet

Eskilstuna Energi sköter helheten runt fiber. Arkivbild

I höstas sa Eskilstuna Energi och Miljö upp avtalet med Fibra, som driftat fibernätet i Eskilstuna sedan 2015.

– Vi ser möjligheter till förbättringar för kunderna genom att ta ett helhetsgrepp om fiberaffären, säger Benny Larsson, chef för Nätmarknad.

Avtalet med Fibra löper ut den 1 januari 2021. Men nu tar Eskilstuna Energi och Miljö över försäljning, marknadsföring och kundservice från Fibra.

– Våra kunder som redan är anslutna till Fibra påverkas inte alls i det första skedet. De som vill bli kunder och ansluta sig till fiber är från och med den 1 april i år välkomna att vända sig direkt till oss, inte till Fibra som tidigare. På sikt tror vi att det kommer att upplevas som enklare att vi sköter helheten runt fiber, säger Benny Larsson.

– Eskilstuna Energi och Miljö ska tillhandahålla fiber och anlita en extern kommunikationsoperatör för driften av nätet. Kommunikationsoperatören blir aktören som håller i plattformen för tjänsteleverantörerna, som i sin tur tillhandahåller internet och IPTV samt kapacitet till våra kunder.

Eskilstuna kommun hade hösten 2019 en anslutningsgrad till fiber på 85 procent. Målet är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband 2020. Visionen är ett helt uppkopplat samhälle år 2025.

– Här ser vi att det finns utrymme kvar för nyanslutningar. Det finns även ett ganska stort antal hushåll som är anslutna, men som inte har aktiverat sina anslutningar. Där ser vi också möjligheter till nya kunder och ökade intäkter. Även på företagssidan finns nya affärer att göra. Större lönsamhet är förstås gynnsamt både för bolaget Eskilstuna Energi och Miljö och i förlängningen Eskilstuna kommun, eftersom en del av vårt överskott går tillbaka till staden, säger Benny Larsson.