Open Infra ansluter 1 300 hushåll till fiber i norr

Open Infra installerar fiber i norra Sverige. Foto: Open Infra

Nu påbörjar Open Infra fler fiberutbyggnadsprojekt i Boden, Haparanda, Älvsbyn och Luleå. I några områden finansieras hela fiberutbygganden av Open Infra, medan det i andra omrpden sker med hjälp av stödmedel från EU, NextGenerationEU och tilldelningen av PTS 2021 eller med hjälp av övertaget stödmedel tilldelat av Jordbruksverket. 

I Boden driftsätter Open Infra fiber till 433 hushåll. I Haparanda tätort har 240 hushåll fått fiber driftsatt och nu pågår planering för fiberutbyggnaden längs kusten vid E4:an. Ett annat område som kommer att få fiber är öarna längs Industrivägen innan Seskarö.

I Älvsbyn tätort har Open Infra försett 90 hushåll med fiber. I Luleå Vitådalen har Open Infra påbörjat grävning i första etappen. Området är indelat i fem etapper och berör totalt 313 hushåll som beställt fiberanslutning. Utbygganden delfinansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet är övertaget av Zitius. 

I de centrala delarna av Luleå, på båda sidorna av Luleälven, kan 45 hushåll förvänta sig fiber inom ett år. Även området längs kusten på Brändön och udden söder om Brändön kan 158 hushåll förvänta sig fiber. Båda områdena är stödmedelsområden tilldelade av PTS.

Fiberutbyggnaden i Sveriges landsbygd och glesbygd finansieras av Next Generation EU och tilldelas av Post- och Telestyrelsen genom en årlig ansökningsprocess under tre år; 2021, 2022 och 2023.  EU:s stödmedel är dedikerat till det passiva nätet, medan det aktiva nätet med teknisk utrustning i noder och datahallar finansieras av Open Infra medan den sista sträckan på kundens tomt finansieras av tomtägaren själv.