Eltel vinner fiberavtal med Borlänge Energi

Eltel bygger fibernät åt Borlänge Energi. Foto: Eltel

Eltel har tecknat ett ramavtal avseende fortsatta fiberarbeten för Borlänge Energi. Avtalet gäller utbyggnad, service och underhåll, samt akut felavhjälpning för hela stadsnätet. I utvärderingen rankades Eltel som etta av samtliga utvärderade leverantörer där ett konkurrenskraftigt pris i kombination med en bra kundwebb varit viktiga i utvärderingen. 

– Vi är glada att vi fått förtroendet att förlänga vårt samarbete ytterligare med Borlänge Energi. Vårt utökade åtagande innebär även att Eltel kan växa och satsa inom området med ännu fler certifierade tekniker, säger Leif Göransson, vd på Eltel Sverige.

Avtalet träder i kraft den 1 september och löper på 4 år med 2 års optionsmöjlighet.