Open Infra borrar för fiber

Ett sätt att ta sig förbi fysiska hinder vid fiberdragning är att borra sig under eller igenom hindret. Foto: Open Infra

Ett sätt att ta sig förbi fysiska hinder är att borra sig under eller igenom hindret, något som just nu pågår på flera orter. 

När Open Infra borrar för fiber gör en första planering av fiberförläggning med hjälp av kartor får man en bra bild av hur området ser ut. Redan då syns var hinder kan uppstå och hur msn kan gå runt dem. Men alla hinder går inte att gå runt, och alla hinder syns inte förrän vi satt grävskoporna i jorden, då tar man hjälp av borrning i stället. 

I Lingbo, Ockelbo pågår just nu på just nu styrd JT-borrning för att lägga kabeln under ett vattendrag. Borrningen kommer att gå en sträcka på cirka 60 meter. Vid styrd borrning styr maskinoperatören borrningen med hjälp av GPS som anger djup, position och lutning. Längst fram på borren sitter det en styrsked och en GPS-sändare och när man nått målet kopplar operatören på en dragadapter på borren för att dra med sig röret på tillbakavägen. Sen är det bara att blåsa fibern genom röret. Styrd borrning används framför allt i sand, grus, lera och mossmarker och på sträckor upp till 1 600 meter. 

Även i Bollebygds kommun pågår vad som kallas AT-borrning, All Terrain Drilling, för att ta fibern igenom tuffare terräng och berg. En AT-borrning tar sig igenom berg, stenblock, väldigt steniga partier samt genom grundmurar av sten och betong och kan användas under till exempel bilvägar och järnvägar. En AT-borrning kan användas för sträckor upp till 500 meter.

– I Bollebygd behöver vi ta fibern under en järnvägskorsning för att fibern ska nå fram till de sista hushållen i den här etappen. Borrning har framför allt skett nattetid för att inte störa ordinarie tågtrafik, järnvägen behöver nämligen stängas av för trafik under arbetets gång. Totalt är det 47 000 meter kabel som ska förläggas. Nu är det ett femtiotal meter som återstår, sedan har 159 hushåll fiber i den här delen av Bollebygd, säger Medin Kasumovic som är ansvarig för fiberutbyggnaden i Bollebygd etapp 1. 

En annan metod som ibland används är något som kallas jordraket, det är en metod som är som en stor slaghammare under jord. Metoden används när Open Infra borrar för fiberbehöver ta fibern genom sand, grus och lera och sträckan är upp till 20 meter.

– Borrning är betydligt dyrare än grävning och är inte metod som kan användas för hela utbyggnadsområden, men är mycket användbart för tuffa sträckor där ingen annan alternativ väg framåt finns, säger Fahad Neama som ansvarar för fiberutbyggnaden i Ockelbo.