Örnsköldsviks landsbygd får fiberanslutningar

Över 75 procent av hushållen i Örnsköldsvik är anslutna till bredband. Foto: Övik Energi

Idag är över 75 procent av samtliga hushåll i Örnsköldsviks kommun anslutna till bredband via fiber, medan totalt 95 procent kan anslutas. Det visar Post- och Telestyrelsens årliga kartläggning av bredbandsstatistiken i Sverige. På landsbygden är 68 procent av hushållen anslutna och upp emot 88 procent skulle kunna anslutas.

Tillgång till bredband definieras av PTS att en fastighet redan är ansluten till fiber, fastigheten finns i den absoluta närheten av en fiberanslutning, eller att en anslutning kan beställas för högst 40 000 kr.

– Det man får tänka på är att det är de anslutningar som kostar mest och som ligger längst bort som är kvar att ansluta. För att klara dessa behövs bidrag från PTS för att kunna fortsätta utbyggnaden, säger Maria Olsson, projektansvarig för Bredband 2020 på Övik Energi.

Utanför tätorten har 68% av hushåll i Örnsköldsviks kommun en befintlig fiberanslutning, en ökning med 8 procent från föregående år. Totalt kan nu 88 procent av hushållen på landsbygden fortsatt vara eller bli anslutna till fibernätet.

– Det är glädjande att vi får en större täckning och redundans ute på landsbygden, säger Maria Olsson. Tillgång till digitala tjänster kan vara minst lika viktig här som i tätorten och då behöver det också finnas ett robust och stabilt fibernät på plats.