Driftsätter fiber i stödmedelsområden på landsbygden

Open Infra gräver 11 300 meter i snitt per dag. Foto: Open Infra

Just nu pågår driftsättning av fiber i flera av Open Infras stödmedelområden som blev beviljade av PTS 2021, och mer än hälften av alla markägaravtal som berör kommande fiberutbyggnad är redan godkända. Områdena har arbetats om till 157 projekt för att fullfölja utbyggnaden. Open Infra har redan driftsatt de första kunderna. Till exempel i Mullsjö i Jönköpings kommun, Snälleröd i Klippans kommun, Skogskärr i Degerfors kommun, Mejarp och Mölleröd i Hässleholms kommun, Kastberga i Eslövs kommun, Jularp i Höörs kommun, Skäcklinge i Örebros kommun och Askholmen i Eskilstunas kommun är redan driftsatta eller så pågår driftsättning där just nu.

- Vi har under det senaste året skrivit avtal med 7 165 abonnenter på landsbygden och tagit fram markavtal med 4 521 privata och kommunala markägare för att kunna gräva fram kabeln. Det betyder att vi har redan markavtal med hälften av alla markägare för stödmedelsområdena från 2021. Vi gräver 11 300 meter i snitt per dag nu, till våren ökar vi takten och kommer att snitta på 20 000 meter om dagen, säger Johan Sundberg, grundare och vd för Open Infra.

Den främsta anledningen till att vissa områden har gått snabbare än andra är bra samarbeten med kommunerna och de privata markägarna. Ungefär 8 800 privata markägare berörs av utbyggnaden som Open Infra ansvarar för och som är stödmedelsbeviljat av PTS 2021. 

Under 2021 sökte Open Infra stöd för totalt 36 521 adresser varav 3 130 adresser har fallit bort då det visat sig att de redan hade fiber eller att utbyggnaden var nära förestående i tid. Bidragen för de adresserna är återlämnade till PTS och räknas på just antal adresser och inte grävmeter. Det rör sig om 70 miljoner kronor.

– Det var ett grymt stort projekt att rulla i gång detta och grymt kul att vi efter drygt 10 månader känner att vi på riktigt kan hjälpa dessa familjer och företagare på landsbygden med det stöd som tilldelats oss. Vi fick stödet för att vi bygger effektivare och vi är i fas med utrullningen av stödet för 2021, säger Johan Sundberg.