85 000 meter fiberkabel i Mullsjö

110 hushåll i Mullsjö har fått fiber. Foto: Open Ifra

I april meddelade Open Infra att grävningen var i full gång längs väg 47 i Mullsjö i Jönköpings län för att förlägga fiber som ska nå 123 hushåll. Nu har 110 av hushållen fått fiber, de flesta gjorde sina beställningar i slutet av december 2021 och april 2022.  PTS har beviljat Open Infra att bygga till dessa adresser med stödmedel från Europeiska unionen, Next Generation EU.

Förutom många meter fiberkabel som ligger på tomtmark har vi hittills lagt cirka 21 000 meter kabel i området via vägar och privat mark. Att bygga ett stamnät för att nå alla enskilda hushåll är ett megapussel för att nå alla enskilda hushåll och fastigheter. Det är tack vare alla engagerade markägare som vi kunde komma i gång så snabbt med grävning, för det är inte förrän vi har alla kritiska pusselbitar på plats som vi kan starta utbyggnaden på ”riktigt”.

Totalt kommer det att förläggas 85 000 meter fiberkabel i Mullsjö och ca 152 markägare är berörda så att kabeln kan nå ända fram till hushållen.

– För att koppla upp nätet i området behövdes en länk som hyrs av annan part. Tyvärr blev det leveransförsening på den. Det tillkom även fler borrningar under vatten och under vägar än beräknat, och det är sådant som kan hända, säger Mattias Dahl som projektleder utbyggnaden vid Väg 47.  Nu när hushållen runt väg 47 börjar bli driftsatta är det snart dags för hushållen som ingår i projekten Mullsjö Nordost och Mullsjö Nordväst att få sin fiber driftsatt. Det rör sig om 93 hushåll respektive 106 hushåll i de projekten.

– I Mullsjö Nordost har driftsatt första hushållet och fortsätter löpande. Vi har några borrningar kvar och några sträckor att gräva i Trafikverkets område. I Mullsjö Nordväst har vi några borrningar kvar innan vi kan börja driftsätta, men som läget är nu ser det ut att vi kan börja med det i november eller december 2022, säger Ahmed Zohair som projektleder för utbyggnaden i Mullsjö Nordost och Nordväst.