Gullbergsmotet färdigställt

Nu är Gullbergsmotet klart och trafikeras fullt ut. Foto: Trafikverket

Nu är Gullbergsmotet klart och trafikeras fullt ut. Gullbergsmotet ingår som en del i projekt E45 Lilla Bommen- Marieholm och syftet är att förbättra trafikflödet i området och anpassa motet till den nya Marieholmstunneln, som blir klar senare i år.

Det som återstår nu är att färdigställa grönytor, återställa träd och plantera nya träd för att området runt omkring ska bli helt klart. Trängselskattportaler och skyltportaler ska också sättas upp och vägbommar som ska kunna stänga påfarten till Tingstadstunneln.

Idag leder ett flertal större vägar in till Gullbergsmotet, vilket skapar trafikflöden som är mycket högre än vad Tingstadstunneln klarar av. Som en följd av detta pågår byggandet av Marieholmstunneln, som bland annat ska avlasta Tingstadstunneln. Nya leder och förbindelser medför att trafik måste ledas om på andra sätt från Gullbergsmotet. När allt är klart blir trafiksystemen bättre och ska kunna klara av det höga trafikflödet i området på ett bra sätt.