Bygger ut vatten- och spillvattensnät i Mariestad

NCC fixar vatten- och avloppsförsörjning i Mariestad. Foto: Mariestad kommun

Kommunen har skyldighet att upprätta vatten- och avloppsförsörjning till ett större och samlad bebyggelse enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Enligt Mariestad, Töreboda och Gullspångs VA-plan ska 31 fastigheter i Moviken respektive 65 fastigheter i Askevik ingå i ett verksamhetsområde för vatten- och spillvattenavlopp i Mariestads kommun.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att fastigheter i Askevik och Moviken ska ingå i verksamhetsområdet för kommunala vatten och spillvattenavlopp. Som grund till beslutet genomförde VA-avdelningen en utredning för projektering under 2017 utav de ovannämnda områdena.

Måndag den 28 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige i Mariestads kommun att det ska anläggas överföringsledningar till de nya verksamhetsområdena Moviken och Askevik. Mariestads kommun anlägger inte ledningsnätet själva, utan har anlitat NCC som entreprenör.

Anläggandet av överföringsledningen till Moviken från Sjötorp kommer att ske under år 2019 och anläggandet av överföringsledningen till Askevik från Moviken planeras att ske under år 2020.

Under vecka 8 börjades anläggandet av det kommande ledningsnätet för vatten och spillvattenavlopp i Moviken och arbetet planeras att ta cirka tre månader. Anslutning av fastigheterna kommer att ske tidigast under våren år 2020.