Byggstart för VA längs Njurundakusten

NCC kommer att bygga ut den kommunala VA-anläggningen längs Njurundakusten.. Foto: MittSverige

Det blir NCC som kommer att bygga ut den kommunala VA-anläggningen längs Njurundakusten. Upphandlingen av entreprenör blev nyligen klar och byggstart är planerad till augusti 2022.

– Det känns jättebra att vi nu har alla delarna på plats i det här stora projektet, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten och Avfall.

Förberedelserna inför utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten har pågått under flera år.

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om utbyggnaden och sedan i höstas pågår arbeten med en så kallad överföringsledning som ska transportera avloppsvattnet från områdena längs kusten vidare till avloppsreningsverket i Essvik. Det är ett viktigt projekt ur både hälso- och miljösynpunkt med flera tuffa utmaningar.

– Vi har jobbat hårt med att lösa såväl markfrågor som att hitta de bästa tekniska lösningarna. Allt för att vi ska kunna erbjuda säkra leveranser av vattentjänster samtidigt som vi bidrar till att skydda de känsliga vattenmiljöerna, säger Peter Nylén.