Vattenförsörjningsprojektet säkrar Härryda kommuns behov av dricksvatten

Högreservoaren i Hindås är en av de färdigställda anläggningarna i vattenförsörjningsprojektet. Foto: Härryda Vatten och Avfall

Sista etappen har inletts i vattenförsörjningsprojektet som ska säkra Härryda kommuns framtida behov av dricksvatten och avlopp. Utbyggnaden av över 16 kilometer ledningar har kommit en bra bit på vägen. En högreservoar står klar, och även pumpstationen som ska hämta råvatten från Västra Nedsjön är slutförd. Projekteringen för Hindås vattenverk är i full gång, och bygget planeras att starta i slutet av året.

− Vi är glada och stolta över att nu se resultat i färdigställda anläggningar som blivit en naturlig del av Härrydabornas bomiljö. Nu ser vi fram emot ett par viktiga år med att bygga Hindås vattenverk, som ska ge en trygghet i vattenförsörjningen för Härrydas invånare och näringsliv under lång tid framöver, säger Jessica Sténhoff, vd för Härryda Vatten och Avfall.

Hindås vattenverk som ska kopplas ihop med de andra delarna i projektet, kommer enligt planen att börja leverera dricksvatten i slutet av 2023.

− I en sådan här satsning på infrastrukturen i vår kommun, är det extra värdefullt för oss som samhällsbyggare att möta människorna som påverkas. Nu sätter vi inom kort spaden i marken för den slutliga etappen, ett viktigt steg för att utveckla Härryda till en attraktiv kommun som kan växa på ett hållbart sätt, säger Jessica Sténhoff.