Stockholms stad chockhöjer priset på vatten

Nu blir priset på vatten 25 procent dyrare i Stockholm. Arkivbild

Stockholms stad höjer VA-taxan med 25 procent. Karolina Roos, avdelningschef för finans på Stockholm Vatten och Avfall förklarar den saftiga prishöjningen med att det krävs investeringar för framtiden nu, samtidigt som kostnaderna ökar även för ett VA-bolag.

– Vårt uppdrag innebär att kraven ökar, samtidigt som vi ska täcka våra kostnader, säger hon till DN.

Höjningen kan tyckas stor i procent, men den sker från låga nivåer, påpekar hon. Det har investerats alldeles för lite i utbyggnad av ledningsnätet. Nu finns stora behov för många ledningar är gamla, och dessutom behövs mer ledningar vid nybyggen.