Ny utredning om slussar i Trollhättan

Trafikverket undersöker om det är tekniskt möjligt att bygga slussar i befintlig sträckning. Foto: Trafikverket

Under våren gör Trafikverket en kompletterande utredning om vad det innebär att bygga nya slussar i befintlig sträckning i Trollhättan. Att bygga slussar på en ny plats i Trollhättan får stora konsekvenser för staden, invånarna, natur och kulturmiljöer – oavsett var den nya placeringen blir.

– Därför tittar vi nu på befintlig sträckning igen och ska ytterligare genomlysa det alternativet, säger Mikael Rintala, projektledare på Trafikverket.

I utredningen kommer Trafikverket bland annat att titta på om det är tekniskt möjligt att bygga i befintlig sträckning, byggtider, risker och kostnader. Man kommer också att se över konsekvenserna för företagen i Vänerregionen som är beroende av sjöfarten för sina transporter. Tidigare utredningar har gjort bedömningen att de negativa konsekvenserna för dem blir för stora eftersom kanalen måste stängas av under flera år om man bygger i befintlig sträckning.

– Under samrådet har vi också fått många frågor och synpunkter om det här alternativet, vilket är ännu ett skäl till att vi tar frågan ett varv till och genomför en kompletterande utredning, säger Mikael Rintala och fortsätter:

– Vid ett samråd är inte allting färdigutrett. Synpunkter som kommer in kan, som i det här fallet, leda till att kompletterande utredningar görs för att komma vidare.

Utredningen beräknas vara klar senare i vår. Om den visar att tidigare bedömningar är riktiga behöver samrådet inte göras om. Men om den visar att det är möjligt att bygga i befintligt läge på ett sätt vi inte förutsett behöver Trafikverket genomföra ett nytt samråd.