Länsstyrelsen godkänner tvärförbindelsens vägplan

Länsstyrelsen ger grönt ljus för Tvärförbindelsens vägplan. Foto: Trafikverket

Nu har Länsstyrelsen i Stockholm godkänt vägplanen för Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn. I vägplanen framgår det att Tvärförbindelse Södertörn är en två mil lång mötesfri motortrafikled som innehåller cykelväg, tunnlar, planskilda korsningar, skydd för miljön samt bärighet för tunga transporter. Nu när Länsstyrelsen i Stockholm tillstyrkt vägplanen går den vidare till Juridik och Planprövning på Trafikverket för fastställande.   

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 finns Tvärförbindelse Södertörn med som ett av de namngivna objekten. Tvärförbindelse Södertörn är ett helt nytt projekt  jämfört med den tidigare Södertörnsleden som var en rak väg utan till exempel tunnlar genom Flemingsbergsskogen. Kostnaden för Tvärförbindelse Södertörn i planförslaget är cirka 15 miljarder kronor.

– Tvärförbindelse Södertörn är ett helt nytt projekt med bättre förutsättningar för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och hållbarhet. För att miljön och omgivningarna ska påverkas så lite som möjlig kommer bland annat en fjärdedel av vägen att gå i tunnlar under marken, säger Staffan Hintze, tf projektchef Tvärförbindelse Södertörn.

Utöver Tvärförbindelsen föreslås även en breddning av E4/E20 mellan Hallunda och Fittja samt nya Vårbybroar. Den åtgärden var först tänkt som en så kallad trimning, alltså en utveckling av befintliga körfält och broar för cirka 720 miljoner kronor.  Nu planerar vi för två nya körfält, nya broar inklusive en separat cykelbro och framkomlighet för 100 000 fordon per dygn, vilket kostar drygt 2 miljarder kronor.