Trafikverket asfalterar om väg 205 genom Degerfors

Genomfartsleden i Degerfors renoveras. Foto: Trafikverket

Trafikverket utför arbeten på genomfarten i Degerfors. Man kommer att fräsa bort den gamla beläggningen och lägger sedan ny beläggning. Arbetet medför begränsad framkomlighet.

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö, säger projektledare Kenneth Eriksson.

Trafikverket hoppas att på överseende med den något förlängda restiden, ambitionen är att störa så lite och så kort tid som möjligt. Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret. Den beräknade byggtiden är cirka fem veckor.