Trafikverket fortsätter arbetet med att rusta upp Tunadalsspåret

Trafikverket kommer under sommaren att arbeta dagtid med Tunadalsspåret. Foto: Trafikverket

Nu fortsätter Trafikverket arbetet med att rusta upp Tunadalsspåret. Under våren och sommaren 2021 kommer man att arbeta på och längs spåret. Sommaren 2020 arbetade Trafikverket intensivt på och längs Tunadalsspåret. Även i år kommer vi att göra arbeten i området, men inte alls i samma omfattning.

Precis som förra året har vi ett så kallat tågstopp, när det inte går några tåg på järnvägen och då vi gör jobb som inte går att genomföra när sträckan trafikeras. Den största skillnaden mot de arbeten vi nu planerar är att vi i år, men något eventuellt undantag, endast kommer att arbeta dagtid måndag till torsdag.

Trafikverket ska också bygga om infarten till Tunadalssågen. Man kommer att göra det säkrare för in- och utpasserande fordon genom att bredda Johannedalsvägen och göra fler filer. Man kommer också att se över järnvägsövergången som ligger i anslutning till infarten till Johannedals industriområde.