Sveab Anläggning tar ramavtal med Enköpings kommun

SVEAB tar position i Enköping. Foto: SVEAB.

Sveab Anläggning har vunnit ett tvåårigt ramavtal gällande markentreprenader för Enköpings kommun.  Genom avtalet etablerar sig Sveab starkare i Enköping.

Sveab är en av Mälardalens ledande anläggningsentreprenörer, och kan tack vare sin regionala närvaro ta både komplicerade projekt och stora samverkansprojekt.  Sveab har kompetens för kompletta entreprenader inom grundläggning, infrastruktur och VA samt miljö-, konstbyggnad och markplanering i egen regi.