Trafikverket asfalterar om E18 genom Västerås

Trafikverket kommer att asfaltera om båda vänster och höger körfält mellan Skallbergsmotet och Korsängsmotet. Foto: Trafikverket

Kvälls- och nattetid asfalterar Trafikverket om E18 mellan Skallbergsmotet och Hällamotet. Arbetet medför begränsad framkomlighet, och på- och avfarter stängs av när vår entreprenör passerar trafikplatserna.

Trafikverket kommer att asfaltera om båda vänster och höger körfält mellan Skallbergsmotet och Korsängsmotet, i båda riktningar. Mellan Korsängsmotet och Hällamotet läggs ny beläggning i det högra körfältet, såväl västerut som österut.

Ett körfält kommer att vara avstängt förbi vägarbetsplatsen. Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade byggtiden är cirka två veckor.