Nya förslag till placering av slussbygget Lilla Edet och Vänersborg

Den nya slussleden kommer att byggas öster eller väster om dagens sluss. Foto: Trafikverket

Nu fins det nytt utredningsmaterial att ta del av kring slussbygget Lilla Edet och Vänersborg. I anslutning till samråden offentliggörs samrådsunderlaget där olika placeringsalternativ för de nya slussarna utreds och konsekvensbeskrivs.

Men redan nu kan man ta del av de utredningar Trafikverket gjort som ligger till grund för samrådet och lokaliseringsutredningen för respektive plats. I utredningarna har Trafikverket tittat på de placeringsalternativ som är möjliga för den nya slussen i Lilla Edet och Vänersborg. På båda platserna handlar det om att bygga den nya slussleden öster eller väster om dagens sluss.

I utredningarna har Trafikverket undersökt och jämfört alternativens påverkan på natur, människa och kulturmiljöer, liksom teknik, byggbarhet och nautiska delar, det vill säga var och hur framtidens fartyg kan trafikera leden.