Stockholms stad skriver digitaliseringsavtal med Syntell

Stockholms stad ska ta vara på digitaliseringens möjligheter. Foto: Syntell

Stockholms stad förlänger ramavtalet ”Konsulttjänster inom digitalisering, it och informationssäkerhet, "Verksamhetsutveckling och ledarskap”, där Syntell är en av leverantörerna.

Ramavtalet, som kan nyttjas av samtliga Stockholms stads verksamheter och förvaltningar, omfattar bland annat verksamhetsutveckling, projektledning, förändringsledning, effektstyrning, processkartläggningar, förstudier och kravställning på funktionell nivå.

– Vi är mycket glada att fortsatt få möjlighet att bidra med vår kunskap och erfarenhet till Stockholms stad, säger Karin Isberg, chef för affärsområdet Public, på Syntell.

Staden har även möjlighet att i detta ramavtalsområde avropa uppdrag relaterade till stöd och rådgivning till stadens ledare och strateger kopplat till digitaliseringsfrågor och IT.

– Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter, kan vi göra livet enklare och bättre för invånarna, företagarna och besökarna i vår stad.