Oslo Hamn digitaliseras

De digitala verktygen kommer att leda till kortare kajtid. Foto: Oslo Hamn

Norska Kustverket har anslagit 18 miljoner norska kronor för att skapa digital infrastruktur i norska hamnar.  De andra hamnarna som ingår i digitaliseringsprojektet är Arendal, Kristiansand, Karmsund, Bergen, Kristiansund, Trondheim, Bodø och Båtsfjord förutom Kartverket.

Bidraget kommer att användas för investeringar i effektiva och miljövänliga hamnar, och projektet syftar till att etablera en digital infrastruktur i alla norska hamnar. Digitala verktyg kommer att utvecklas för användning av hamndata och att de nio hamnarna och Kartverket kommer att samarbeta för att upprätta en omfattande digital datastruktur för operativa verktyg och framtida autonoma hamnoperationer.

Projektet «Norsk digital hamninfrastruktur» planerar ett samarbete med Grieg Connect, som är leverantör av hamnsystem till  cirka 50 norska hamnar. Lösningen kommer att göras tillgänglig för alla norska hamnar.

– Projektet kommer att bidra till att effektivisera kapacitetsutnyttjandet i norska hamnar. Vi vill uppnå en enklare och bättre kommunikation med fartyg, som anlöpaer. De digitala verktygen kommer att leda till snabbare och effektivare tilläggning och kortare kajtid. Norska hamnar har ambitiösa klimatmål. Stödet från Kustverket är viktigt för att vi ska nå våra mål, säger Ingvar M. Mathisen, hamndirektör vid Oslo hamn.

– Med det här projektet tar hamnarna ett stort steg in i framtidens fartygstrafik. Tillsammans med kartverket bygger vi hamnarnas nya digitala lösningar. Detta kommer att förenkla all verksamhet som rör anrop från fartyg och ger alltid en överblick över alla aktiviteter och resurser i hamnen, säger Erik Aadland, försäljnings- och marknadsföringschef på Grieg Connect.