Etteplan digitaliserar driften hos Roslagsvatten

Ska genomföra stora förbättringar hos Roslagsvatten genom digital transformation. Foto: Etteplan

Etteplan har i stark konkurrens vunnit en offentlig upphandling från Roslagsvatten om moderniseringen av företagets tillgångsförvaltning. I kapitalintensiva företag blir driftstopp extra kostsamma på grund av förlorad produktionskapacitet. Därför är det centralt att maximera anläggningens produktiva livscykel genom optimerade underhållsprogram och effektiv användning. Dessutom får säkerhetsfrågor och förordningar allt större betydelse för anläggningens drift och underhåll. 

Roslagsvatten är ett kommunägt VA-bolag som säkerställer att 130 000 människor i Stockholmsområdet försörjs med rent dricksvatten varje dag. För att framtidssäkra företagets verksamhet planerar Roslagsvatten en digital transformation och certifiering av tillgångsförvaltingen enligt ISO 55000-serien.

– Vårt mål är att göra stora förbättringar genom digital transformation och att inom fem år bli ett av Sveriges fem främsta VA-bolag. Det nära samarbetet med Etteplan ger oss tillgång till den senaste tekniken och expertisen inom tillgångsförvaltning, samtidigt som vi kan fokusera på vår kärnverksamhet och nå våra tillväxtmål, säger Robin Trankell, Chef Produktionsteknik, Roslagsvatten.

Etteplans uppgift är att säkerställa att Roslagsvattens vision förverkligas. Avtalets tillämpningsområde omfattar att leda Roslagsvatten i riktning mot certifiering i tillgångshantering enligt ISO 55000, stödja dem i arbetet med en omfattande digital transformation och att nå målet att bli ett av Sveriges fem främsta VA-bolag. 

– Vi är glada över att Roslagsvatten litar på att vi kan utveckla och digitalisera deras verksamhet. Etteplan har lång och gedigen erfarenhet av affärsutveckling, projektledning, teknisk informationshantering, digitala tvillingar och annan kompetens som vi kan dra nytta av för att skapa bästa möjliga värde för Roslagsvatten, säger Mikael Vatn, SVP Technical Documentation Solutions, Etteplan.