Nya digitala lösningar för tunneldrivningsprojekt

Epirocs digitala lösningar skapar en skiftrapport direkt under pågående arbete. Foto: Epiroc

Epiroc breddar sin portfölj av digitala lösningar inom infrastrukturbranschen med Mobilaris Tunneling Intelligence. Dessa nya digitala lösningar kommer att höja säkerheten samtidigt som produktiviteten förbättras. Utvecklingen av dessa digitala lösningar för produktivitet, situationsöversikt och säkerhet för tunnelbyggen och gruvdrift sker i Luleå, Sverige. Veidekke Entrepenør kommer att vara först att använda de nya digitala lösningarna i ett tunnelprojekt norr om Oslo i Norge.

– Vi ser hur digitaliseringen tar fart överallt, även inom bygg- och infrastruktursbranschen när kraven på högre säkerhet, hållbarhet och produktivitet ökar. Det är därför glädjande att få möjligheten att genomföra denna digitala transformation tillsammans med Veidekke i Norge, säger Mikael Ramström, Vice President – Digital Business på Epiroc.

Mobilaris Mining Intelligence produkterna har revolutionerat arbetsplatser globalt med sitt intuitiva beslutsstödssystem som i realtid som skapar värde på alla nivåer i ett företag. Det inkluderar planering-, produktivitets-, situationsmedvetenhet i 3D, rapporterings- och säkerhetsverktyg. MobilarisTunneling Intelligence ökar spårbarheten markant och möjliggör planering och schemaläggning i realtid med data från den pågående verksamheten.

– Med bakgrunden från de teknologiagnostiska lösningarna för underjordsgruvdrift har vi utvecklat dem vidare för att passa de specifika behoven inom tunnelbyggen. Den nya tunnel produktportföljen kommer att öka säkerheten och produktionskontrollen rejält. Produkterna har redan visat stora förbättringar för entreprenörerna, säger Håkan Bolsöy, Business Development Manager på Epiroc, ansvarig för Mobilaris Tunneling Intelligence.