InCoax tar order på fiberinfrastruktur i USA

Kommersiell utrullning för InCoax i San Diego, Denver och Miami. Arkivbild

InCoax Networks har under sommaren och hösten genomfört fälttester i flerfamiljshus tillsammans med en Amerikansk Fiber/LAN operatör. Efter framgångsrika resultat i San Diego har operatören valt att lägga en initial seriebeställning på 1,5 miljoner kronor för kommersiell utrullning i San Diego, Denver och Miami. Operatören har för närvarande cirka en halv miljon abonnenter och är aktiv i mer än tio storstadsområden i USA.

– Denna order ligger helt i linje med InCoax strategi att öka försäljningen av den nuvarande produktgenerationen i rätt marknadssegment och till expansiva operatörskunder. InCoax systemlösning passar mycket bra i operatörens Fiber/LAN-användningsfall. Dessutom är timingen mycket bra för att i ett nästa steg också implementera den uppgraderade produktlinjen, som nu är under utveckling i nära samarbete med en annan stor operatör, säger Jörgen Ekengren, vd, InCoax Networks. 

– Ordern är viktig för den kommersiella tillämpningen av teknologin på den amerikanska marknaden. Försäljningspotentialen till både denna operatörskund och andra operatörer med motsvarande behov är betydande, säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax Networks.