Intensivt arbete med tunnelsprängningar under Alkallalänken

Här bakom gömmer sig öppningen till de betongtunnlar i Akalla Trafikverket bygger. Bild: Tomas Hellström

Ett intensivt arbete pågår just nu med att få tunneln utsprängd i området under Norrviksvägen och Akallalänken. En del arbeten fortsätter som planerat, andra startar upp eller går in i ett nytt skede. Några arbeten blir helt enkelt klara och avslutas. Ett av de arbeten som fortsätter som planerat är utsprängningen av de tunnlar som går under Norrviksvägen och parallellt med Akallalänken, där vi jobbar oss söderut mot Hjulsta.

–  I det här området pågår det ett intensivt arbete med tunnelsprängningar. Just de här tunnlarna kommer få namnet Akallatunneln och Hästatunneln, berättar Francois Willame projektledare på Trafikverket.

E4 Förbifart Stockholms huvudtunnlar, som sträcker sig mellan Kungens kurva och Hjulsta, kommer att heta Barkarbytunneln i norrgående riktning och Skärholmstunneln i södergående. Den kortare tunneln mellan Hjulsta och Akalla är namnsatt utifrån de platser trafikanten reser mot, norrut går Akallatunneln och söderut går Hästatunneln.

– Namnen är viktiga bland annat för att räddningstjänsten eller Trafik Stockholm snabbt ska kunna identifiera var en eventuell incident har inträffat, säger Francois Willame.

Med tunnelbygge på nio olika ställen i E4 Förbifart Stockholms tunnlar tar vi oss fram cirka 756 meter per månad. Just nu har vi sprängt ut cirka 61 procent av den totala bergtunneln och producerat cirka 4 140 000 kubikmeter berg, det motsvarar ungefär 6 1/2 Globen.