Nybyggda, mötesfria motortrafikleden mellan Månseryd och Mullsjö invigd

Väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö invigd. Foto Trafikverket

Nu är den nybyggda, mötesfria motortrafikleden mellan Månseryd och Mullsjö invigd. Närmare 200 personer kom för att delta under invigningen av den nya motortrafikleden som arrangerades av Trafikverket på den intilliggande rastplatsen Risbro.

– Sträckan har varit en olycksdrabbad väg under en lång tid, men med den nya byggnationen och de trafiksäkerhetsåtgärder som gjorts beräknas antalet dödade och svårt skadade minska med 40 procent på sträckan, sa Bo Netz, överdirektör på Trafikverket, när han inledde eventet.

– Det här känns fantastiskt kul och jag är glad att vi kan samverka till infrastruktursatsningar som bidrar till hela regionens utveckling och ger invånarna en möjlighet till ett gott liv, sa Johan Fritz, kommundirektör på Jönköpings kommun.