Ny biogasanläggning i Södertörn

Göran Persson, styrelseordförande i Scandinavian Biogas, tog första spadtaget. Foto: Christer Wiik

Nu har det första spadtaget till en ny biogasanläggning i Södertörn tagits. Anläggningen kommer att förse Stockholm med ytterligare 8 miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet om drygt ett år.

Projektet är ett samarbete mellan Scandinavian Biogas och SRV återvinning, ett bolag som ägs gemensamt av kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn.

Den nya biogasanläggningen kommer att uppföras på SRV återvinnings område i Gladö Kvarn och anslutas till den anläggning som idag förbehandlar bland annat matavfall från SRV:s fem ägarkommuner.

– Biogasanläggningen i Södertörn innebär att vi sluter kretsloppet. Vi omhändertar avfall, vi återför ändliga resurser som kväve och fosfor till jordbruket och vi förser drivmedelsmarknaden med utökade volymer av miljövänlig biogas, säger Göran Persson, Sveriges tidigare statsminister och styrelseordförande i Scandinavian Biogas.

2013 levererades det i Stockholm 24,7 miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet, varav omkring 16 miljoner av dessa producerades lokalt. Ett tillskott på ytterligare 8 miljoner normalkubikmeter från Södertörns biogasanläggning innebär att den biogas som produceras i Stockholm kommer att öka med omkring 50 procent och att den totala tillgången av biogas i regionen ökar med omkring 30 procent jämfört med leveranserna 2013.

– Biogasproduktionen är ett viktigt steg för Huddinge kommun och övriga i Södertörn i arbetet att minska vår negativa klimatpåverkan. Cirkeln sluts nu när matinsamlingen från våra hushåll blir biogas i våra fordon. Allt inom kommunens gränser, säger Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun.