Södertörn behöver både Tvärförbindelse och Spårväg Syd

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL kräver bättre tvärförbindelser på Södertörn. Foto: M

Trafikverket har skickat ut ett förslag på utformning av den sedan tidigare försenade och fördyrade infrastruktursatsningen Tvärförbindelse Södertörn, en infrastruktursatsning till nytta för både gods- och persontrafik på hela Södertörn. Förslaget från Trafikverket får nu kritik från Region Stockholm då det riskerar att drabba kollektivtrafiken.

– Statens utformning av Tvärförbindelse Södertörn riskerar att skapa onödiga fördyringar och förseningar för andra projekt. En nödvändig förstärkning av infrastrukturen för gods- och persontrafik på Södertörn kräver både tvärförbindelsen och satsningar för bättre kollektivtrafik, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

– För oss är det viktigt att signalera att riskerna måste tas på allvar och att det ena projektet inte måste drabba andra. Detta för att vi ska slippa stå här om ett par år när förseningar och fördyringar blivit faktum och då peka finger. Vi står redo för att stötta upp arbetet så att det blir rätt från början och att viktig tid inte går till spillo, säger Kristoffer Tamsons (M). 

– En växande Stockholmsregion kräver förutsättningar för mer kollektivtrafik och mer godstrafik. Om nuvarande förslag ligger kvar vilar också ansvaret på staten och regeringen för de problem som vi redan nu ser som kommer drabba resenärerna och skattebetalarna, säger Kristoffer Tamsons (M). 

Tvärförbindelse Södertörn är ett efterlängtat projekt för kollektivtrafiken. Tvärförbindelse Södertörn berör kollektivtrafiksystemet längs med hela sträckan och mer specifikt berörs tunnelbanan vid Masmo, Sverigeförhandlingens objektet Spårväg Syd, pendeltåg och regionaltåg vid Flemingsberg, nutida stomlinje och framtida stombusslinjer planeras i förbindelsen. Fullt utbyggd skulle Tvärförbindelse Södertörn innebära kortare restider och mindre klimatpåverkan för busstrafiken.