Fler får fiber i Dalarna

Totalt 94 procent av Dalarnas hushåll och företag hade tillgång till fiberbredband år 2021, en ökning med knappt 2 procent jämfört med året innan, visar Post- och telestyrelsens årliga kartläggning. Foto: Region Dalarna

Nu har PTS släppt resultatet av sin årliga kartläggning av tillgången till mobilt bredband i Sverige. Rapporten visar att totalt 94 procent av länets hushåll och företag hade tillgång till fiberbredband år 2021, vilket är en ökning med knappt 2 procentenheter jämfört med 2020. På riksnivå kartläggs en ökning från 94 till 96 procent.

– Ett av de viktigaste målen i Dalarnas regionala bredbandsstrategi är att år 2025 kunna erbjuda 98 procent av hushållen och företagen i länet uppkoppling med minst 1 Gbit/s. Uppgifterna från mätningen visar att det förra året kvarstod 6 300 hushåll till målet, jämfört med 8 400 hushåll 2020, säger Anders Oksvold, bredbandskoordinator, Region Dalarna.

Det finns fortfarande skillnader i hur långt bredbandsutbyggnaden kommit i Dalarnas kommuner. Avesta, Borlänge, Gagnef, Mora och Orsa har 200 eller färre hushåll kvar medan Falun, med relativt stora avstånd inom kommunens landsbygd, har drygt 1 500 hushåll kvar innan målet är nått. Snabbast har utbyggnaden under 2021 varit i Säter där nästan 500 nya hushåll fick tillgång till fiberbredband, vilket motsvarar en ökning med 9 procent.

– Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare. Region Dalarna har i uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, att driva på bredbandsarbetet och att projektleda gemensamma utbyggnadsprojekt, säger Anders Oksvold.