Sprängningarna av tunnlarna för Västlänken fortskrider

Servicetunneln för Västlänken är nu i höjd med Hvitfeldtska. Foto: Trafikverket

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Sprängningarna av tunnlarna väster ut mot Landala torg och Haga fortsätter. Servicetunneln är nu i höjd med Hvitfeldtska och spårtunneln längre öster ut.

Trafikverket spränger både i den mindre servicetunneln, som också blir en räddningstunnel, och den större spårtunneln som går parallellt med varandra. Själva sprängningarna kan beskrivas som ett fem till sex sekunder långt dovt smattrande buller nere från berget.

Sprängningarna orsakar vibrationer som kan kännas som om hela byggnaden rör på sig, fast den inte gör det. Man mäter kontinuerligt vibrationerna och kontrollerar att man inte överstiger de tillåtna vibrationsnivåerna. 

En sprängning börjar med borrning och tätning av berget, därefter borrning för laddningen som sedan följs av själva sprängningen. Efter sprängningen lastas stenen ut innan det börjar borras igen. Det är borrningen som styr arbetscykeln eftersom den är den mest bullrande och störande delen och sker främst på dagtid vardagar.