Bygger ny renhållningskaj i Kapellskär

Det är SVEAB som bygger den nya renhållningskajen i Kapellskär. Foto: SVEAB

SVEAB Anläggning har fått markentreprenaden för en renhållningskaj i Kapellskär.

Bland annat ska ny elkanalisation läggas och en större lagerbyggnad flyttas innan avslutande finplanering.

Beställare är NVAA, Norrtälje Vatten och Avfall.