Sveab förbättrar Järna stationsområde

Sveab anlägger parkområde i Järna stationsområde. Foto: Sveab

Sveab Järnväg ska bygga om Södra järnvägsgatan i Järna stationsområde. 

Projektet innebär att anlägga ett parkområde med omfattande plantering av träd och blommor. Andra delar i entreprenaden innefattar bland annat en angöringsplats för bussar, VA-ledningar samt nyasfaltering av väg och parkeringsplats. 

Beställare är Södertälje kommun.