PEAB skapar Stockholms framtida avloppsrening

Stockholm Vatten och Avfall driver projektet Stockholms framtida avloppsrening. Foto: Stockholm Vatten

Peab har fått uppdraget att bygga om avloppsreningsverket i Henriksdal, Stockholm. Beställare är Stockholm Vatten och Avfall och kontraktssumman uppgår till 254 miljoner svenska kronor. Stockholm Vatten och Avfall driver projektet Stockholms framtida avloppsrening. Det innefattar ny avloppstunnel från Bromma till Sicklaanläggningen i Hammarbybacken och ny anläggning i Sickla samt ombyggnad av befintliga bassänger i Henriksdal.

Peab kommer att bygga om inför installationen av den nya och förbättrade biologiska reningsprocessen. Uppdraget innefattar fyra luftningsbassänger och fyra eftersedimenteringsbassänger. Arbetet utförs i bergrummet i Henriksdalsberget och kommer att ske under pågående verksamhet.

– Det känns oerhört inspirerande att som samhällsbyggare vara med och effektivisera Stockholms framtida avloppsrening. Det är ett projekt som bidrar till en förbättrad samhällsfunktion och bättre förutsättningar avseende hållbarhet och miljö för Stockholmarna, säger Carl Johan Söderberg, regionchef Peab. Projektet kommer att utföras med mestadels närproducerat material och lokala resurser.

Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan med byggstart i juni 2021 och beräknat färdigställande är under juli 2023.