Skurubron närmar sig färdigställande

Trafikverket fortsätter arbetena med nya Skurubron under sommaren. Foto: Trafikverket

I sommar fortsätter Trafikverket att svetsa ihop och måla nya Skurubron, bygga klart landfästet på östra sidan och anpassa trafikplatserna i Skuru och Björknäs. Sedan kommer man även att montera ner stöd för slutförda arbeten.

Den nya bron beräknas öppna sommaren 2023, istället för som planerat hösten 2022. Hittills har åtta av brons elva sektioner svetsats ihop och skjutits ut från montagehallen. Svetsarbetet fortsätter i sommar och är i sig inte störande, men slipning och slag för att passa ihop delar kan låta. Man blästrar också brons yta innan vi målar den för att rostskydd och färg ska hålla i många år.

I sommar och höst fortsätter Trafikverket även bygga om och anpassa trafikplatserna i Skuru och Björknäs och lokalvägar till den nya Skurubron. Det innebär att körfält kan flyttas i sidled under byggtiden.

I början av hösten beräknas bron nå landfästet på östra sidan. Då fortsätter svetsarbetet utanför hallen då bropelarna ska svetsas ihop med bron. När arbeten avslutats kommer man också ta bort stöd, exempelvis ska brons lanseringsnos monteras ned. I höst och vinter plockar Trafikverket ner montagehallen och de tillfälliga stöden runt bropelarna.