Nya bron har nått över Skurusundet

Åtta av Skurubrons elva broetapper är lanserade. Foto: Trafikverket

Nu är ytterligare en del av bron utskjuten från montagehallen och därmed når bron över den första bropelaren på Björknässidan – en milstolpe i projektet. Det innebär att åtta av elva broetapper är lanserade.

– Som vi tidigare berättat är bygget av nya bron är försenat. Men projektet jobbar på och nu är vi glada att kunna meddela att innan midsommar nådde bron över till Björknässidan på Skursundets östra sida, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

x

Bron når Björknässidan och den första bropelaren. Här syns bron från Björknässidan. I fronten syns den lägre bropelaren på samma sida. Foto: Trafikverket

I sommar fortsätter svetsarbetet i montagehallen där de sista delarna av bron fogas samman till de tre sista lanseringarna, det vill säga när brons skjuts ut ur montagehallen när den har förlängts med ytterligare en brosekvens. Bron beräknas nå landfästet på Björknässidan i början av hösten.

Under sommaren fortsätter Trafikverket också att blästra och sedan måla bron i sin ljusgrå färg. Blästra är ett grundarbete för att rostskydd och färg ska fästa ordentligt. Arbetet sker inne i målningstältet. Man gör även en del större stålarbeten vid landfästet på Björknässidan. Stålet lägger grunden till brodäcket på brons landfäste.