Tarfikverket åtgärdar vägskredet på väg 1069

Det är Svevia som är Trafikverkets entreprenör för att återställa väg 1069. Foto: Svevia

Det var i april förra året som delar av väg 1069 skredade i höjd med Vikessjön och Trafikverket tvingades att stänga av cirka en kilometer av vägen. Sedan dess har omfattande undersökningar genomförts för att ta reda på varför vägen skredade och hur man på bästa sätt ska bygga upp den igen.

– Ett drygt år kan låta som en lång tid. Men det är tvärtom en kort tid när vi pratar om så pass komplicerade geotekniska ärenden som det här, säger Håkan Lind, underhållsingenjör på Trafikverket.

Trafikverket kommer att bygga upp väg 1069 på samma ställe som tidigare. Trafikverket kommer att behöva göra omfattande schakt- och återfyllnadsarbeten för att förhindrar framtida skred. För att behöva göra så lite schakt- och fyllnadsarbeten som möjligt, öka stabiliteten i marken ytterligare och inte behöva köra bort så stora mängder jordmassor kommer man också att bygga en förstärkning mellan sjön och vägen.

– Eftersom vi gör så omfattande schaktarbeten räknar vi med att vägen kommer att sätta sig en aning under vintern. Därför belägger vi inte i år utan väntar med det till nästa sommar, säger Håkan Lind.

Redan under den här veckan kommer Svevia att börja etablera sig på platsen. De kommer då att börja sätta upp bodar och staket. De kommer också att ta bort träd som är i vägen för arbetena. Kring midsommar räknar de med att sätta grävskoporna i marken och påbörja arbetena på allvar.