Sveab bygger Kista sopsugsterminal

Sveab Anläggning bygger Kista sopsugsterminal på uppdrag av Stockholm Vatten. Foto: Sveab

Sveab Anläggning har fått i uppdrag att bygga Kista sopsugsterminal på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall. Entreprenaden omfattar byggnation av en teknikbyggnad på ca 400 kvadratmeter samt anläggning av anslutningsväg, stödmur mot bullervall och rangeringsyta.

Entreprenaden, som startar under sommaren, beräknas pågå under ett års tid. Beställare är Stockholm Vatten och Avfall.