Ny bro över stationsområdet i Växjö

Nya Klosterbron kommer att gå från södra sidan vid WTC in i Växjö stations- och kommunhus. Illustration: Sweco

Nu startar arbetet med nya Klosterbron

– Nya Klosterbron kommer att gå från södra sidan vid WTC in i Växjö stations- och kommunhus, vilket gör att vi får vi en förlängning och ökad tillgänglighet mellan Söder och centrum. En bredare, längre och mer tillgänglig bro är en viktig pusselbit i Växjös nya stationsområde, säger Sofia Iderheim, projektledare.

Den befintliga bron att lyftas av och den nya bron kommer sedan att monteras på Raoul Wallenbergs gata innan den lyfts på plats. När bron lyfts av och på kommer Trafikverket att stänga av all tågtrafik och sätta in ersättningsbussar.

Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Raoul Wallenbergs gata från och med idag den 28 mars då förberedande arbeten påbörjas nu. Endast trottoaren längs stations- och kommunhuset är öppen samt att fordon med leveranser till stations- och kommunhuset kommer fram. Detta innebär att det från och med nu inte passerar några bussar på Raoul Wallenbergs gata.