NCC tar miljardkontrakt av Käppalaförbundet

I Käppalaverket renas idag avloppsvatten från mer än en halv miljon människor. Foto: Rikkard Häggbom

NCC ska bygga om Käppalaförbundets avloppsreningsverk, Käppalaverket för att möta skärpta reningskrav och öka kapaciteten med cirka 30 procent. Den nya reningsprocessen kommer minska utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material betydligt och bidra till ett renare Östersjön. Projektet inleddes för ett år sedan med planering och projektering. Entreprenaden består av tre huvuddelar som kommer att planeras och orderregistreras längre fram, och nu startar arbetet med första huvuddelen där två reningslinjer byggs om.

– I Käppalaverket renas idag avloppsvatten från mer än en halv miljon människor och från verksamheter i elva kommuner norr och öster om Stockholm. Tillsammans med NCC som trygg partner ser vi fram emot att ge verket den ökade kapacitet och reningsförmåga som behövs för att uppfylla de skärpta reningskrav som beslutats av Länsstyrelsen, säger Andreas Thunberg, vd Käppalaförbundet. 

Käppalaverket kommer att vara i drift under hela ombyggnaden. Trånga bergsutrymmen ställer höga krav på logistik och arbetsmetoder. Ombyggnaden av Käppalaverket ska stå klar 2027 då de skärpta reningskraven börjar gälla.

– NCC har stor vana av att bygga under pågående drift och under utmanande förhållanden. Tillsammans med Käppalaförbundet har vi utarbetat en teknisk, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar genomförandeplan och ser nu fram emot att börja ombyggnaden, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef, NCC Infrastructure.  

Vatten och avlopp är en avancerad processindustri som måste fungera dygnet runt, året om. Som enda byggbolag har NCC egen specialistkompetens inom vattenrening och därmed all kompetens inom bolaget för att leverera driftklara anläggningar. NCC bygger och renoverar vatteninfrastruktur dagligen, och bygger per år 10 till 15 vattenverk, vattentorn och avloppsreningsverk runt om i Sverige.

Kontraktet för första huvuddelen uppgår till cirka en miljard kronor och orderregistreras i tredje kvartalet i affärsområde NCC Infrastructure.