NCC kortar transporter av schaktmassor

Nu står det klart att NCC fått tillstånd att öppna en ny deponi i Bro-Bålsta, norr om Stockholm. Foto: NCC

NCC fått tillstånd att öppna en ny deponi i Bro-Bålsta, norr om Stockholm. Detta kommer vara till nytta i ett omfattande område då ett flertal byggprojekt nu kommer att få kortare transportsträckor för sådana jord- och schaktmassor som inte kan återanvändas eller återvinnas.

– Entreprenörer och åkerier har ibland varit tvungna att köra så långt som till Eskilstuna eller Uppsala för att deponera massor. Nu blir det betydligt kortare sträckor, vilket reducerar både bränsleåtgång och koldioxidutsläpp, säger Anders Strindvall som är råvaruhandläggare på NCC och har drivit tillståndsprocessen med att ro tillståndet i land.

Deponin ska ta emot så kallat inert avfall i form av framförallt jord, sten och lera. Man tar inte emot miljöfarligt material som kan påverka yt- eller grundvatten. Deponin kommer att vara belägen i ett område där andra företag redan har deponier och bergtäkter.

– Vi hoppas och tror att få eller inga kommer att uppleva vår deponi som störande, då vi valt en lokalisering där liknande verksamheter redan pågår i området. Då är nyttan med att öka kapaciteten för deponering av material nog viktigare. Samtidigt som vi erbjuder den här sortens hantering arbetar vi mycket med att bli ännu bättre på återvinning där vi också kan nyttja våra andra anläggningar, säger Stefan Westlén, area manager på NCC.