NCC tar asfaltavtal i Norge

NCC har ingått avtal med Oslo kommun om att asfaltera de kommunala vägarna. Totalt ska närmare 70 000 ton asfalt läggas och det tvååriga avtalet har ett värde på cirka 180 miljoner kronor. Avtalet ska möta Oslos behov av underhåll och asfaltering av det kommunala vägnätet vilket omfattar vägar, gator, trottoarer, gång- och cykelbanor samt utvalda parkeringar. Asfalteringsarbetet kommer att påbörjas omgående.

– Tillsammans med Oslo kommun kommer vi att förbättra tillgängligheten och säkerheten i Oslos vägnät. Uppdraget är omfattande och kräver såväl yrkesskicklighet som förmåga att organisera och planera verksamheten vilket NCC har, säger Ylva Lagesson, affärsområdeschef NCC Industry.

I upphandlingen av kontraktet har kommunen betonat hållbara lösningar och vägt in både pris och miljö. Tilldelningskriterierna har varit 50 procent på pris, 30 procent växthusgasutsläpp från asfaltproduktion och 20 procent klimatvänliga fordon och maskiner.

– NCC har sedan länge produktionsmetoder som innebär lägre CO2-utsläpp jämfört med traditionell asfaltproduktion. Det är glädjande att Oslo ställer klimatkrav på sina leverantörer och att vi kan bidra till kommunen minskar sina CO2-utsläpp, säger Ylva Lagesson.